skøde

Lad en boligadvokat håndtere dit skøde

Lad en boligadvokat håndtere dit skøde

Når et hus eller en lejlighed skifter hænder, skal skødet altid opdateres. Sker ejerskiftet i forbindelse med et helt konventionelt salg vil opdatering og tinglysning af skøde foregå ganske automatisk – enten ved ejendomsmæglerens hjælp, eller af din boligadvokat.

Der hvor skødet hurtigt kan gå i glemmebogen, er i situationer hvor en bolig overdrages eller sælges uden at der er en advokat eller en mægler involveret. Det kan for eksempel være i forbindelse med et dødsfald, hvor boligen går i arv til en af de efterlevende. Det kan også være ved samlivs ophør eller ved skilsmisse hvor den ene part bliver boende i huset eller i lejligheden mens den anden må søge nye græsgange. Eller der kan ske et uformelt ejerskifte når en forældrekøbt lejlighed overdrages til beboeren.

Mulighederne er mange – men i alle tilfælde gælder det at skødet skal opdateres og tinglyses på ny. Det er oven i købet af alleryderste vigtighed. Skødet er, sit ringe omfang til trods, et temmelig centralt dokument når det handler om boligens ejerforhold. Det er nemlig den eneste formelle og offentligt tilgængelige dokumentation for dette. Og derfor vil du aldrig kunne godtgøre dit retmæssige ejerskab over en bolig hvis skødet ikke indeholder de korrekte oplysninger.

Hvordan behandler jeg et skøde?

Et skøde er et dokument, som kun indeholder de allermest essentielle oplysninger omkring et hus eller en lejligheds ejermæssige forhold. Det drejer sig for eksempel om navn på forrige ejer og nuværende ejer, prisen på boligen ved seneste salg, eventuelt finansierings metode og dato for overdragelse.

Står forrige ejer stadig opført som den retmæssige ejer af boligen ifølge skødet, vil det kunne give ham eller hende nogle uretmæssige fordele – for eksempel i form af muligheden for at optage lån med sikkerhed i boligen.

Du kan altid få hjælp til håndtering af skøde hos din boligadvokat – læs mere på eboligadvokat.dk